Podmienky používania

Podmienky používania

1. Každý používateľ, ktorý sa pripoji na naše stránky, automaticky súhlasi s týmito podmienkamy používania.
Užívateľ ktorý sa registruje, alebo prihlasuje na webove stránky Sayes SK (dalej len Sayes SK) súhlasí s podmienkami používania bod 2.
2. Užívateľ Sayes SK zaregistrovaný alebo prihlásený nebude urážať, osočovať ostatných užívateľov, nebude propagovať pornografiu, nahrávať obsah pornografie, rasisticky nadávať menšinám a ostatným užívateľom Sayes SK.
3. Nahrávanie obsahu na Sayes SK: obsah ktorý si užívateľ nahrá na Sayes SK je majetkom Sayes SK a tak administrátor má právo obsah kedykoľvek meniť, mazať nahratý obsah v pripade že boli porušene niektore z podmienok v bode 2.
4. Kopírovanie nahratého obsahu a stránok ako takých, je zakázane. Podliehaju majetku Sayes SK. Akékolvek porušenie, narušenie obsahu Sayes SK bude oznámene Orgánu činnom v trestnom konaní.
5. Administrátor Sayes SK má právo vymazať užívatela stránky ak poruší tieto podmienky používania.
6. Aktivácia účtu PRO je povolená každému užívatelovy ktorý si vyberie jednu z možností aktivácie (aktivácia z prostriedkou, aktivácia fotkou)
a, aktivácia prostriedkou je možná len užívateľom ktorý majú dostatok nasporeného kreditu. Cena balíčka PRO je 10 EUR vyrtuálnych penazí ktorý existuje len v našom systéme. Po kliknutí na túto možnosť, sa aktivuje účet PRO ale penažne prostriedky nebudú stiahnute z peňaženky. Peňažne prostriedky sú určené na platbu reklamy...
b, aktivácia fotkou je možná len ak má užívate nahranú svoju profilovu fotku. Profilova fotka sa opetovne po kliknutí na aktiváciu účtu PRO nahráva aj do žiadosti o aktiváciu PRO. Fotka sa potom schvaluje. Ak je rovnaká ako profilová alebo aspoň osoba na nej, fotka bude schválena. v opačnom prípade bude zamietnutá...
7. Platba peňažných prostriedkou je určená na reklamu. Peňažne prostriedky sú dostupné po ich nasporení zo zdieľania, lajkovania, reagovania a komentovania príspevkou a po vytvorení blogu. Kredity sa zapisujú do systému a menia na peňažne prostriedky určené na platbu reklamy alebo aktiváciu PRO.
8. Dobíjanie peňažných prostriedkou je jednoduché a rýchle. Najviac sa dá dobiť sumou 10 EUR. Pri dobíjaní sumy si administrátor kontroluje sumu užívatela ktorú ešte má dostupnú. Peňažné prostriedky budú navýšene len ak užívateľ klesol pod 5 EUR. Platí tam rovnaké pravidlo ako v bode 6 b.
9. Nevyužívame žiadne platobne systémy. Máme interný systém. Sayes SK je zadarmo.
10. Aktiváciou PRO účtu dostanete služby kto si ma pozerá, PRO člen, automatické overenie užívatela, platená reklama, zvýraznenie príspevkov a stránok, oblúbene stránky a príspevky.
Vyhradzujeme si právo zamietnuť PRO účet alebo peňažne prostriedky ak je fotka vulgárna, erotického obsahu, porušuje pravidlá stránky Sayes SK
Sayes SK je socialna sieť pre ľudí ktorý sa radi spoznávajú a zdieľajú zážitky.
Doplnkové služby:

Odporúčaný člen

Zobraziť profil návštevníkov

Propagácia stránok

Zobraziť / skryť naposledy zobrazené

Overený odznak

Propagácia príspevkov

Užívateľom ktorý používaju Sayes SK prajeme príjemne strávene chvíľe na našej platforme...